Pojištění

Soficon Invest, s.r.o. poskytuje komplexní servis v oblasti osobních financí, životního i neživotního pojištění.
Uvědomujeme si, že pojištění je důležitou součástí našeho života. Proto Vám prostřednictvím vybraných specialistů nabízíme souhrnná pojistná řešení. Provedeme pro Vás důkladnou analýzu, srovnáme výsledky a Vy se jen rozhodnete, „která pojišťovací instituce je pro Vás ta pravá“. Budeme s Vámi pokračovat na správě pojistného programu a dalším poradenství.

Životní a úrazové pojištění

Životní úroveň rodiny definují především její VÝDAJE. Dokud vše „běží“ jak má, nemá rodina potíže s krytím svých běžných výdajů. Avšak mohou nastat situace, v jejichž důsledku si nebude rodina schopna zajistit obvyklé příjmy a jejich životní úroveň bude ohrožena. Životní pojištění má řešit situace, kdy je potřeba po úrazu nebo nemoci nahradit výpadek příjmů a zajistit tak rodině její standardní ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ.

  • Jedna smlouva pro celou rodinu
  • Komplexní krytí rizik

Autopojištění

  • Povinné ručení - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) Vás chrání v případě, že způsobíte Vaším vozidlem jinému škodu na majetku nebo na zdraví.
  • Havarijní pojištění - Účelem havarijního pojištění je náhrada škody vzniklé na vlastním vozidle. Havarijní pojištění se obvykle vztahuje na poškození či zničení vozidla v důsledku havárie, živelní události a vandalismu a na odcizení vozidla nebo jeho části.
  • Doplňková pojištění - Spolu s povinným ručením i havarijním pojištěním je možno sjednat řadu doplňkových pojištění vztahujících se na vybrané části vozidla, přepravované osoby a zavazadla, případně další benefity či služby. Jedná se např. o pojištění čelního skla nebo všech skel, úrazové pojištění přepravovaných osob, pojištění zavazadel, pojištění náhradního vozidla, pojištění asistenčních služeb, pojištění střetu se zvěří, pojištění živelních událostí.

Pojištění majetku a odpovědnosti

Pojištění majetku a odpovědnosti Vám zajistí ochranu pro případ nečekaných událostí.

  • Pojištění staveb lze sjednat pro trvale obydlené objekty, ale i pro domy ve výstavbě, rekreační chaty nebo chalupy.
  • Pojištění domácnosti naopak kryje rizika škod na vybavení, tj. všech věcí uvnitř domu či bytu (nábytek, nádobí, elektronika, oblečení, osobní věci, lyže, kola atd.).
  • Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se většinou vztahuje na všechny členy domácnosti. Toto pojištění kryje škody na zdraví a majetku způsobené třetím osobám při běžných činnostech, sportu, nebo rekreaci.

Pojištění podnikatelských rizik

Radíme

Vždy si pečlivě prostudujte podmínky pojištění zejména výluky, na které se pojistka nevztahuje.

Nemáte-li na to čas – kontaktujte některého z našich specialistů.

 

osvědčení-o-distribuci-pojisteni.jpg