Leasing 

Leasing je jednou z možností financování movitého i nemovitého majetku, dopravní techniky, zařízení a technologií. Je hojně využíván zejména z těchto důvodů:

  • Kladně se promítne do cash-flow, splátky se platí průběžně
  • Měsíční splátky jsou daňovým nákladem
  • Předmět financování ani leasingové závazky nejsou zahrnuty v rozvaze firmy - mimobilanční financování

Základní typy leasingů:

  • Finanční leasing neboli „finanční pronájem s následnou koupí najaté věci“ financovaný majetek po zaplacení všech splátek přechází do vlastnictví nájemce.
  • Operativní leasing – financovaný majetek zůstává po skončení leasingu majetkem leasingové společnosti
  • Zpětný leasing – majitel svůj majetek prodá leasingové společnosti, která mu následně na tuto věc poskytne finanční leasing, takže původní majitel věc i nadále užívá jako nájemce a průběžně splácí. Po řádném splacení se pak stává majitelem věci zpět. Důvodem je získání potřebné hotovosti

Obraťte se na našeho specialistu pro více informací.